Hva er en kommuneplan?

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument, og et verktøy for kommunens helhetlige planlegging. Den gir rammer for virksomhetenes planer og tiltak, samt kommunens arealforvaltning.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel, arealdel og en handlingsdel.