Kontaktinfo

Ragnhild Wendelbo Melgård
Plansjef
E-post
Telefon 74 38 27 31
Mobil 944 25 924
Alexander Båfjord
Avdelingsingeniør byggsaker
E-post
Telefon 74 38 27 04
Mobil 947 86 916