Møteplan 2019

  Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Kommunestyre     7   9 20     23   21 16
Formannskap 22 25 25 26 21 11     12   12 9
Administrasjonsutvalg   25                    
Drift- og utviklingsutvalg   8 14 11 23       3      
Oppvekst- og kulturutvalg   14   11   6            
Helse- og sosialutvalg   14   11   4            
Funksjonshemmedes råd   21   23   11            
Eldreråd   20     2 6