Møteplan 2019

  Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Kommunestyre     7   9 20            
Formannskap 22 26 25 26 21 11            
Administrasjonsutvalg                        
Drift- og utviklingsutvalg                        
Oppvekst- og kulturutvalg   15                    
Helse- og sosialutvalg   14                    
Funksjonshemmedes råd                        
Eldreråd   20