Søke barnehageplass

Velkommen som søker til barnehageplass i Nærøy. Kommunen har felles samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager i kommunen.

Eventuelle spørsmål om barnehagene kan rettes til styrer i aktuelle barnehage.

Du må registrere en egen søknad for hvert barn.

Du trenger ikke søke på nytt dersom du har en aktiv registrert søknad.

Har du takket nei til plass og venteliste, må du sende inn ny søknad innen fristen for hovedopptaket, dersom du ønsker plass ved neste hovedopptak med oppstart i august.

Du kan søke om plass hele året, men 1. mars er søknadsfrist til hovedopptaket som gjelder oppstart i august.

Søknadsportal